กลุ่มแม่บ้านพริกแกง

กล้วยทอด

  • 35 บาท

รสหวาน มัน อร่อย

กลุ่มแม่บ้านพริกแกง

เผือกทอด

  • 40 บาท

เผือกทอด รสหวาน มัน เค็ม บาร์บิคิว

กลุ่มแม่บ้านพริกแกง

มันทอด

  • 40 บาท

มันม่วง มันเหลือง

กลุ่มแม่บ้านพริกแกง

ขนุนทอด

  • 40 บาท

รสหวาน เค็ม บาร์บิคิวสาหร่าย

ร้านผ้าทอกี่กระตุกน้ารำพึง

เข็มกลัด

  • 25 บาท

ใช้ประดับตกแต่งชุดเพื่อแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของไทยทรงดำ

ร้านผ้าทอกี่กระตุกน้ารำพึง

ดอกหมอน

  • 15 บาท

อุปกรณ์ใช้ในการตกแต่งชุดไทยทรงดำ

ร้านผ้าทอกี่กระตุกน้ารำพึง

ผ้าลายพื้น

  • 140 บาท

ผ้าทอกี่กระตุกไม่มีลวดลาย