หัวข้อ รายละเอียด
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน คุณวิมล ภมรพล
ความเป็นมาของร้าน เสื้อผ้าออกแบบเอง แต่จ้างตัดเย็บ เสื้อผ้ามีหลายแบบหลายขนาด
สถานที่ตั้ง ม.6 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
เบอร์ติดต่อ