ผ้าเปียว

  • 600 บาท

ผ้าคาดอกใช้นุ่งห่มแทนเสื้อสำหรับผู้หญิง นิยมใส่ในงานพิธีกรรมสำคัญต่างๆ ขอไทยทรงดำ

เสื้อไทยทรงดำดั่งเดิมผู้หญิง

  • 800 บาท

เสื้อไทยทรงดำดั่งเดิมสำหรับผู้หญิง สวมใส่ในพิธีกรรมต่างๆของไทยทรงดำ

เสื้อคอกระเช้าไหมประดิษฐ์

  • 350 บาท

เสื้อคอกระเช้าไหมประดิษฐ์ ใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

เสื้อก้อมไทยประยุกษ์

  • 800 บาท

เสื้อไทยประยุกษ์สามารถสวมใส่ไปงานหรือใส่ไปทำงานได้

เสื้อไทยทรงดำสำหรับผู้หญิง

  • 800 บาท

เสื้อฮีไทยทรงดำ ใช้สวมใส่ในงานพิธีกรรมต่างๆของไทยทรงดำ

เสื้อไทยทรงดำสำหรับผู้ชาย

  • 800 บาท

เสื้อฮีไทยทรงดำ ใช้สวมใส่ในงานพิธีกรรมต่างๆของไทยทรงดำ

เสื้อก้อมไทยทรงดำสำหรับเด็ก

  • 250 บาท

เสื้อก้อมไทยทรงดำ นอยมสวมใส่ในงานพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยทรงดำ

เสื้อก้อมไทยทรงดำสำหรับผู้ใหญ่

  • 550 บาท

เสื้อก้อมไทยทรงดำ นอยมสวมใส่ในงานพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยทรงดำ