ผ้าลายพื้น

  • 140 บาท

ผ้าทอกี่กระตุกไม่มีลวดลาย

ผ้าพื้น

  • 150 บาท

ผ้าฝ้าย สำหรับใช้ทำงานฝีมือต่างๆ ของชาวไทยทรงดำ

ผ้าซิ่น

  • 200 บาท

ผ้าที่เป็นวัสดุดิบสำหรับนำไปตัดเย็บ

เส้นไหม

  • 2,000 บาท

เส้นไหมใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห้ม