สวนสมุนไพรสวนยายชิ้นอู่ทอง

มะลิจากแห้ง

  • 20 บาท

สามารถนำไปแปรรูปเป็นชามะลิได้ แปรรูปถุงหอม

ทุ่งนาสายน้ำฟาร์มสเตย์

ข้าวปลอดสาร

  • 55 บาท

ข้าวใช้ปุ้ยปลอดสารจากธรรมชาติ

บ้านสวนฟาร์มลักษณ์

งาดำแท่งผสมธัญพืช

  • 35 บาท

เม็ดธัญพืชออแกรนนิก งาดำผสมข้าวโอ้ต อบแห้ง