asd

  • 12 ก.พ. 2565

asdsad

อ่านต่อ

ไทยทรงดำ

  • 27 ม.ค. 2564

ชาวบ้านดอนมะเกลือเป็นคนลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ มีผู้เฒ่าผู้แก่ได้บอกกันต่อ ๆ มาว่าบรรพบุรุษของหมู่เฮาได้อพยพมาจากเมืองเดียนเบียนฟูที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม คนลาวโซ่งมักจะใส่ชุดสีดำเพราะเป็นสีที่ไม่เปื้อนง่าย ทำให้มีคนเรียกว่าไทยทรงดำ คนลาวโซ่งจะมีชุดเสื้อผ้าใส่อยู่ 2 ชุดคือชุดทำงานและชุดอยู่บ้าน เวลาเดินทางไปนอกบ้านจะสะพายเครื่องจักสานเสมือนเป็นกระเป๋าสะพายที่เรียกว่า “กะเหล็บ” เสื้อผ้ามักจะเก็บไว้ในกล่องสานด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่มีฝาปิด เรียกว่า “ขมุก”  

เสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวโซ่งคือ “เสื้อฮี” (เสื้อยาว) เป็นเสื้อผ้าฝ้ายทอมือสีดำแขนยาว ชายเสื้อยาวถึงเข่า มีลักษณะพิเศษคือมีลายปักสวยงามอยู่ด้านในใช้ได้ทั้งงานมงคลและไม่เป็นมงคล  ในงานมงคล เช่น งานแต่งงาน งานเสนเรือน เวลาใส่จะให้ลวดลายอยู่ด้านใน แต่ถ้าเป็นงานที่ไม่เป็นมงคล เช่น งานศพ จะเอาด้านที่มีลวดลายอยู่ด้านนอก เสื้อฮีจะไม่ซักเพื่อให้สีคงทนไม่ซีดจาง จึงนำไปตากแดดเพื่อลดกลิ่นอับแทน ลาวโซ่งนิยมปักลวดลายบนเสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งจะใช้สีเขียว สีแดง สีเหลืองแดง(ส้ม) และสีขาว โดยสีเขียวแทนความอุดมสมบูรณ์ สีแดงแทนความเข้มแข็ง สีเหลืองแดง(ส้ม)แทนความรุ่งเรือง สีขาวแทนความสะอาดบริสุทธิ์ อีกทั้งสีทั้ง 4 นี้ใช้บูชาพญาแถน ซึ่งเป็นเทพเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุด มีอำนาจเหนือทุกสิ่งในโลกและจักรวาล ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนอยู่ใต้อำนาจของพญาแถน

ปัจจุบันชาวบ้านดอนมะเกลือทอผ้าและย้อมผ้าด้วยตัวเอง ลวดลายโบราณที่ปรากฏบนผ้าทุกผืนเป็นการปักด้วยมือ แม้จะใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการผลิต ทุกคนล้วนมีความอดทนและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของลาวโซ่งที่ภาคภูมิใจ

 

 

 

...
อ่านต่อ

กลุ่มหัตถกรรมไทยทรงดำ บ้านดอนมะเกลือ...

  • 11 ก.ย. 2563

ประวัติความเป็นมา

                        กลุ่มหัตถกรรมไทยทรงดำ บ้านดอนมะเกลือ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยทรงดำต่างๆ ในตำบลดอนมะเกลือ อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นกลุ่ม และสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม

อ่านต่อ