เส้นไหม

ร้านป้าหม่อม
  • 2,000 บาท

เส้นไหมใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห้ม


จำนวนผู้เข้าชมสินค้านี้ 137 คน

เป็นวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวไทย ทรงดำด้วยการผลิตไหมจากธรรมชาติ

รีวิวสินค้า

คะแนน: