หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อร้าน/ชื่อชุมชน กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกป้าพิมพา
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน นางสาวพิมพา ล้านใจดี
ความเป็นมาของร้าน กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกป้าพิมพา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้มีในการทอผ้าด้วยกี่กระตุกออกมา ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และร่วมกันรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้า เพื่อส่งต่อภูมิปัญญาให้แก่คนรุ่นหลัง
สถานที่ตั้ง 74 ม.7 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
เบอร์ติดต่อ 0852903403
ชมสินค้า
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อร้าน/ชื่อชุมชน กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกป้าหลอด
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน นางหลอด ทองเชื้อ
ความเป็นมาของร้าน จัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้ผู้มีฝีมือในการทอผ้าด้วยกี่กระตุกออกมา ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและจำนวนผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ
สถานที่ตั้ง 29 ม.4 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
เบอร์ติดต่อ 0879268215
ชมสินค้า
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อร้าน/ชื่อชุมชน กลุ่มแม่บ้านพริกแกง
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน นางรจนา สวยดูดี
ความเป็นมาของร้าน กลุ่มแม่บ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อหารายได้ ให้แก่ แม่บ้านที่อยู่บ้านโดยไม่มีรายได้ และเป็นการใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สถานที่ตั้ง 116 ม.3 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
เบอร์ติดต่อ 0806551365
ชมสินค้า
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อร้าน/ชื่อชุมชน ก๋วยจั๊บโบราณ บ้านเข้
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน คุณนัยรัตน์ วงค์ศรีสัง
ความเป็นมาของร้าน ทำกินประจำ มีสูตรเป็นเอกลักษณ์ เลยนำมาที่ตลาดเลยขายดีมาก
สถานที่ตั้ง ม.14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
เบอร์ติดต่อ
ชมสินค้า
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อร้าน/ชื่อชุมชน ก๋วยเตี๋ยวเรือ ไอติมจระเข้
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน คุณธัญวรัตน์ ท้ายคลัง
ความเป็นมาของร้าน ปกติทำกันภายในบ้าน แล้วเกิดตลาดขึ้นมาก็เกิดความคิดที่จะสร้างรายได้ขึ้นมา
สถานที่ตั้ง ม.13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
เบอร์ติดต่อ
ชมสินค้า