หัวข้อ รายละเอียด
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน คุณพัฒนัน สายโยธา
ความเป็นมาของร้าน ขายสินค้าอยู่แล้วและอยากให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก ขายสินค้าอยู่แล้วและอยากให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก
สถานที่ตั้ง ม.5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
เบอร์ติดต่อ