หัวข้อ รายละเอียด
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน คุณนัยรัตน์ วงค์ศรีสัง
ความเป็นมาของร้าน ทำกินประจำ มีสูตรเป็นเอกลักษณ์ เลยนำมาที่ตลาดเลยขายดีมาก
สถานที่ตั้ง ม.14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
เบอร์ติดต่อ