หัวข้อ รายละเอียด
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน คุณวาสนา ศรีบุญเพ็ง
ความเป็นมาของร้าน เกิดจากชาวบ้านทอผ้ากันอยู่แล้ว จึงชักชวนกันมาทั้งกลุ่มชาวบ้านขึ้น เกิดมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชาวบ้าน และได้มาแปรรูปมาเป็น กระเป๋า เสื้อ ผ้าซิ่นมาวางขาย
สถานที่ตั้ง ม.13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
เบอร์ติดต่อ