หัวข้อ รายละเอียด
เจ้าของร้าน/ประธานชุมชน นางหม่อม ก๋ำคนตรง
ความเป็นมาของร้าน ก่อตั้งขึ้นจากแนวความคิดและภูมิปัญญาของตนเอง
สถานที่ตั้ง 26 ม.2 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
เบอร์ติดต่อ 0861649638

เส้นไหม

  • 2,000 บาท

เส้นไหมใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห้ม